AKO PREBIEHA VÝKUP VÁŠHO VOZIDLA?

data
ZASLANIE ÚDAJOV O VOZIDLE
telefon
KONTAKTOVANIE NAŠÍM PRACOVNÍKOM
stav
PREHLIADKA V SERVISE
garancia
VÝKUP VOZIDLA

Ponúkame zákazníkovi výkup vozidla vo výhodnej cene zodpovedajúcej stavu vozidla a trhového dopytu. U vozidiel preverujeme servisnú históriu a technický stav. V prípade, že vozidlo je v zodpovedajúcom stave, bez poškodení karosérie, so sezónnym prezutím, v dobrej a fungujúcej výbave je cena výkupu vyššia ako pri vozidle s poškodeniami. Z uvedeného dôvodu je nutné dohodnúť si termín obhliadky vozidla a vozidlo pristaviť umyté. Presnú výkupnú cenu vozidla nedokážeme určiť vopred iba podľa údajov z technického preukazu.

Celý priebeh výkupu vozidla závisí vo veľkej miere od Vašej osoby, nakoľko je potrebná Vaša súčinnosť pri odhlasovaní vozidlá na DI v mieste trvalého bydliska držiteľa vozidla. Výhodou nášho výkupu pre Vás je vyššia výkupná cena a individuálny prístup bez prieťahov, zbytočného zdržovania a zavádzania zákazníka k nereálnym očakávaniam.